Contact gegevens.

TTV Westenkwartier traint elke maandagavond ( tenzij anders aangegeven op de website ) van 20:00 - 23:00 uur.

Voor nieuwe leden geldt de regel dat de eerste 4 keer meespelen is gratis, daarna gaat het lidmaatschap in. Je kunt besluiten om alleen recreanten lid te worden of competitie lid te worden ( inclusief lidmaatschap van de bond ).

Contributie ( per 1 januari 2015 )

Recreanten : 50 euro per jaar
Competitie spelers : 84 euro per jaar

Contributie bedrag wordt in 2 keer betaald in Januari en in September.

Adres :

MFC Westenkwartier
Verdistraat 1
8915 CD  Leeuwarden
E-mail : info@mfcwestenkwartier.nl  
Tel : 058-2122923
Website : http://www.mfcwestenkwartier.nl 


Bestuur TTV Westenkwartier :

Voorzitter : Jan ten Hoeve jr.
Penningmeester : Frans Span
Wedstrijdsecretaris : Tjitse Spindelaar


TTV Westenkwartier staat ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel
onder nummer : 62177834.


Website : christiaan Span
E-mail : christiaanspan@hotmail.com  

Christiaan en Frans aan het trainen